Tegevjuht

Otsime oma meeskonda:

Endover pakub väljakutset tegevjuhile, kes on strateegilise visiooni kujundajaks ja eestvedajaks. Sul on võimalus anda oma panus ettevõtte edasise käekäigu arendamisel, uute ärisuundade loomisel ja äritulemuste saavutamisel. Oled ettevõtte kõneisikuks ning valdkonna eestkõnelejaks.

 

SINULT OOTAME

  • Sul on edukogemus suurettevõtte tippjuhtkonnas, eelise annab ehituse ja/või kinnisvara valdkonna tundmine;
  • Sul on võimekus arendada ja juhtida organisatsiooni kui tervikut – strateegiaprotsesse, põhitegevust toetavaid tugiteenuseid ning saavutada eesmärgipärast äritulemust;
  • Lähtud oma töös kaasaegsetest juhtimispõhimõtetest ja -meetoditest;
  • Kohaned kiiresti ja haarad initsiatiivi valdkonna ning keskkonna muutuste juhtimisel;

SULLE PAKUME

  • Võimaluse panustada tuleviku linnakeskkonna kujundamisse, luues lisaväärtust tuhandetele inimestele ja ettevõtetele;
  • Liidrirolli turu ühe tuntuima kinnisvaraarendaja juures, kus saad juhtida pühendunud tippspetsialiste;
  • Paindlikke töötingimusi ja otsustusõigust enda ideede realiseerimiseks;
  • Tugevat organisatsioonikultuuri, kaasaegset kontorit Tallinna südalinna kõrghoones ning motiveerivat hüvede paketti.

 

SINU ROLL

Edukal kandidaadil on tipptasemel äriline mõtlemine ning võimekus näha pikaajalisi suundumusi valdkonnas ning oskus koos tiimiga kavandada strateegiaid, mis tagavad ettevõtte jätkusuutliku kasvu. Sinu tähelepanu on suunatud vajalike muudatuste juhtimisele, et kohaneda kiiresti muutuva ärikeskkonnaga. See hõlmab võimet ennustada ja reageerida nii turu kui ka konkurentsisituatsiooni muutumisele ning juhtida organisatsioon edukalt läbi kaasnevate väljakutsete.

Tippjuhina oled eestvedajaks innovatsiooni ning tehnoloogilise arengu fookuses hoidmisel. Edendad mõtteviise, mis toetavad uusi lahendusi kinnisvaraarenduse protsessides ja loovad võimalusi nii efektiivsemaks projektijuhtimiseks kui ka ressursside optimeerimiseks ning partnerite paremaks kaasamiseks. Rolliga kaasneb fookus eetilisele ja vastutustundlikule juhtimiskultuurile, mis hõlmab nii sotsiaalselt kui keskkonnaalaselt jätkusuutlikke valikuid.

Ettevõtte eestvedajana hoiad ja arendad Endoveri brändi mainet kinnisvaraturul, olles nii suhtekorralduse eestkõneleja kui ka ettevõtte esindaja ja valdkondliku asjatundlikkuse kandja.

Tegevjuhi olulisemate fookuste hulka kuulub tugeva, motiveeritud ning kõrge saavutusorientatsiooniga meeskonna hoidmine ja arendamine. Hoiad fookust eesmärkidel, sõnastad ootused ning annad regulaarselt arendavat tagasisidet meeskonnale ja toetad neid oma potentsiaali realiseerimisel. Oled eestvedajaks koostööõhkkonna kujundamisel. Sul on suurepärane võime suhelda, pidada läbirääkimisi ja saavutada kokkuleppeid erinevate sidusrühmadega.

 

KANDIDEERIMINE

Värbamist korraldab Tripod. 

Anna oma huvist märku või küsi lisainfot märksõnaga ,,Endover“ hiljemalt 10.03.2024, .  Otsingut viib läbi Tripodi värbamiskonsultant Grete Pikani +372 5454 8633. Koheseks kandideerimiseks täida ära järgnev registreerimisvorm.

Endover on tunnustatud Eesti kinnisvaraarendaja, enam kui 25-aastase ajalooga. Ettevõtte väärtusahelasse kuulub nii tootearendus, müük, turundus kui ka ehitus, mida juhib kogenud professionaalidest koosnev meeskond.

Endover loob silmapaistvat arhitektuuri ning taaselustab väärtuslikke ajalooliseid hooneid, kujundades seeläbi terviklikke elu- ja ärikeskkondasid. Tuntuimad suuremahulised arendusprojektid on Volta kvartal, Rocca Towers kõrghoonete kvartal, Ambassador, kõrghoone Torn, City Residence, jpt.

Jätkub töös olevate elu- ja ärikvartalite arendamine mahus enam kui 110 000 m2, prognoositava arendus- ja ehitustegevuse aastakäibega ca 100 miljonit €.

Kandideerimiseks täida ära järgnev registreerimisvorm või saada oma CV aadressil