Rannapromenaad, rohevõrgustik ja peatänav: Viimsi vald paneb rõhku inimsõbraliku keskkonna arengule

Tallinna külje all asuv Viimsi on üks haruldasemaid linna ja looduse kokkupuutepunkte: kesklinn jääb vaid 15-20 minuti kaugusele, ent üle poole valla territooriumist moodustavad kaunid looduskaitsealad.

Piirkonda ootab tulevikus ees uuenduskuur, mille käigus viiakse ellu mitu projekti, mis on inspireeritud soovist pakkuda valla elanikele head ja väärtuslikku elukeskkonda, kandes samal ajal hoolt valla suurima rikkuse eest, milleks on loodus.

Teeme tutvust Viimsi tulevikuplaanide ja visioonidega, et saada aimu, milline hakkab välja nägema Eesti ühe kauneima ranna serval asuv elupiirkond.

Oaas pealinna külje all

Viimsi näol on tegemist rohelise, rahuliku ja privaatse elupiirkonnaga, mille elanikkond on justkui üksmeelel, et elu kulgeb siin teises tempos ning peamised väärtused on vaikus, puhtus ja nautlemine. Seda kõike tänu sellele, et elukeskkond on pea igast küljest ümbritsetud loodusest.

Viimsis leidub kokku tervelt viis suurt riiklikul tasandil kaitse alla võetud erilist loodusobjekti, milleks on Viimsi mõisapark, Haabneeme sanglepik, Prangli hoiuala, Prangli maastikukaitseala ja Naissaare looduspark. Viimsis leidub ka kuus kohaliku kaitse all olevat maastikukaitseala, mille on kaitse alla võtnud vald ise, väljendamaks austust ja hoolt end ümbritseva elukeskkonna vastu.

Viimsi elanikke ühendab mõistmine ja soov säilitada elurikkust, hoida looduskooslusi ja ökosüsteeme ning tagada hea elukeskkonnd inimesele ja loodusele. Kokku on kaitsealust loodust vallas nii ohtralt, et üle poole valla territooriumist kuulub looduskaitse alla.

Seetõttu on kõigi piirkonda puudutavate tulevikuplaanide eelduseks looduse eest hoolitsemine.

Rohekoridor ja promenaad

Rannaäärse keskusena on Viimsis olulisel kohal vaikus: pikk Haabneeme rannajoon, ümbritsevad loodusrajad ning rahulikud elutänavad pakuvad puhkust linnamürast ja tihedast liiklusest. Selleks, et piirkonna areng ei tooks kaasa rohealade killustumist, liigset automüra ja sagimist, on vallal kavas kujundada terviklik rohevõrgustiku koridor, mis seob omavahel Viimsi valla rohealad, Haabneeme aleviku ja Pirita linnaosa.

See tähendab, et uued projektid ja arendused ei tohi vähendada olemasoleva rohevõrgustiku pindala ning säilima peab ka olemasolevate rohealade sidusus. Viimsi keskust hakkab ühendama viie kilomeetri pikkune terviseradade ja kergliiklusteega roheline ring ning promenaadid, mis loovad ühenduse terviklikult välja arendatud rannajoone ja piirkonna eri keskuste vahel.

Üheks lähiaastate olulisemaks projektiks ongi Viimsi rannapromenaadi arendus kogu merepiiri ulatuses. Promenaad algab Muuli tee piirkonnast ja kulgeb Vahtra teeni välja ning on kavas ühendada ka Pirita linnaosa kergliiklusteedega, mis loob otsetee Viimsist Tallinna kesklinna.

Rannaala arendamine ja avalikkusele avamine võimaldab elanikkonnal täiel rinnal nautida end ümbritsevat looduskeskkonda. Samuti loob promenaad kergliiklejatele parema võimaluse piirkonnas mugavalt liiklemiseks säilitades nii piirkonna kuurortlinnaliku vaikuse ja rahu.

Miiduranna jahisadam ja tööstuspiirkonnad

Viimsi vallal on pikk tööstusajalugu, kuid inimeste ja looduse elukeskkonda häirivat tööstustegevust tulevikus oodata ei ole. Vastupidi, endised tööstusalad kujundatakse ümber mõnusateks vaba aja veetmise keskusteks. Samas on plaanis säilitada osa 20. sajandist pärit tööstusarhitektuurist – näiteks saaks Kalatööstuse ala keskel paiknevate ajalooliste korstende ümber kujundada omanäolise ajaloo-elementidega pargi.

Praegu on Miiduranna sadam veel kasutusel kaubasadamana, kuid tulevikus kujundatakse ala ümber rivieralikuks jahisadamaks, mis toob rannajoonele uued kohvikud, restoranid, meelelahutuse ja puhkealad. Jahisadama ühendab ülejäänud piirkonnaga rannapromenaad ja Sõpruse alalt algav jalakäijate promenaad.

Sama promenaad läbib ka Ladina kvartalit, millest saab tulevikus uus elu- ja ärikeskkond, mis toob elanikeni lisaks uutele eluhoonetele ka erinevad teenused. Viimsi erinevaid piirkondi ühendava promenaadi kõrvale on võimalik rajada ka kõiki rohealasid ühendav matkarada erinevate mängu- ja treeningväljakutega.

Killuke Viimsi identiteeti

Lisaks endistele tööstusaladele leidub Viimsis veel teinegi oluline killuke ajalugu – Viimsi mõisapark, ümbritsetuna klindiastangu rohealast ning Purjeka tee rohealast. Mõisapargis on parkmets, kus kasvab rohkelt suuri ja väärikaid klindialusele omaseid liike nagu sanglepad ja saared, mille vanuseks võib olla 150.

Mõisahooned on hästi säilinud ning võiks tulevikus saada koduks mõnele uuele kohvikule või restoranile. Samuti on vallal plaanis kujundada pargialale puhkeala, kus võiksid aastaringselt toimuda erinevad sündmused, mis aitavad tugevdada kogukonna hinge ja tuua inimesed regulaarselt kokku ühiselt aega veetma.

Roheline peatänav

Lisaks rohealade ja promenaadi rajamisele on Viimsis kavas välja arendada rohke haljastusega peatänav, milleks saab Sõpruse tee, kuhu ümber on koondunud erinevad teenused.

Peatänavale tuleb mitu uut hoonet, trammitee, ühistranspordikeskus ja suurem maa-alune parkla, mis vähendab tänavapildis autode hulka.

Riviera Viimsi

Viimsis asuva kauni Haabneeme liivaranna äärde kerkivad juba aasta pärast kaasaegsed Riviera kodud, mis toovad Eesti rannajoonele killukese Prantsusmaa ja Itaalia ranniku-kuurortite lõputut mereäärset puhkust ja slow-living elustiili.

Riviera kodud asuvad keset loodust: ühel pool meri, teisel pool roheline metsatukk. Kodu juurest kulgev rannapromenaad pakub mitmekülgseid ja kvaliteetseid toiduelamusi nagu näiteks kõrgelt hinnatud restoran OKO, aga ka küllaga mõnusat südasuvist rannamelu.

Viimsi Riviera kodud pakuvad küll rahu ja eraldatust, kuid asuvad Tallinna linnapiirist tegelikult vaid ühe kilomeetri kaugusel. Lähim bussipeatus jääb 200 meetri kaugusele ning kesklinna jõuab mööda Reidi teed tipptunnil ca 20 minuti ja muul ajal vaid 15 minutiga.

Riviera kodud ühendavad endas elu kõige kaunima osa ning slow living-elustiili, mis seab esikohale nautimise. Need on kodud, kus on päriselt aega elada. 

Riviera Viimsi kodude müük on alanud! Tutvu ja broneeri otse veebis juba täna!