Menüü
Võta ühendust
Müügijuht
Diana Uibo
Müügijuht
Diana Uibo

Saada päring

  • Hinnapiir: 119900
  • Untitled

Vali maja

Tower 1
Maja valmis!
Tower 2
VALMIB KEVADEL 2022!
Tower 3
VALMIB SÜGISEL 2022!
Otsing
Korrus
Ruume
Suurus
0 m2
0 m2
Hind
0
0
Korruseplaanid
Tühista
Korruseplaanid
Korrus Nr Ruume Suurus Rõdu Üür** Hind
1 ÄP 1 1 45,6 m2 - Müüdud
1 ÄP 2 1 35,6 m2 - Müüdud
1 ÄP 3 1 55,4 m2 - Müüdud
1 ÄP 4 1 21,3 m2 - Müüdud
1 ÄP 5 1 51,6 m2 - Müüdud
2 ÄP 6 - 175 m2 - 11.90 € 414 900 €

Broneerimislepingu sõlmimise eelne teave ja tingimused

 

ENNE BRONEERINGU TEGEMIST MÕTLE OMA OTSUS HOOLIKALT LÄBI. PALUN LOE LÄBI BRONEERIMISE TINGIMUSED, PÄRAST MIDA AKTIVEERUB LEHE LÕPUS NUPP “BRONEERI”. VAJADUSEL KÜSI NÕU MEIE MÜÜGIJUHILT.

SEOTUD ISIKUD

1.1. Broneeringu andjaks on Rocca A OÜ, registrikood 14260957, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn, e-posti aadress , kontakttelefon +372 666 0620.

1.2. Broneerijaks on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimelt broneering kinnitatakse.

BRONEERINGU ESE

1.3. Broneeringu esemeks on broneerija poolt veebilehel välja valitud ning broneeringuga kinnitatud vara.

BRONEERINGU SISU

1.4. Broneeringu sisuks on broneeringu andja kohustus broneeringu kinnitamise hetkest broneeringu kehtivusaja jooksul mitte pidada kolmandate isikutega, s.o isikutega, kes ei ole broneerijaks, läbirääkimisi broneeritud vara võõrandamise eesmärgil ning mitte võõrandada broneeritud vara broneeringu kehtivusaja jooksul kolmandale isikule, s.o isikule, kes ei ole broneerijaks.

1.5. Broneeringu kinnitamine märgib broneeringu andja ja broneerija vahelist broneeritud vara suhtes müügilepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamise fakti. Broneeringu kinnitamine ei kohusta broneerijat broneeritud vara suhtes müügilepingut sõlmima ega broneeritud vara omandama. Broneeringu andja ja broneerija vahelistele läbirääkimistele kohalduvad müügitingimused (vaata siit).

BRONEERINGU TASU

1.6. Broneeringu maksumus, mis sisaldab endas punktis 1.4. nimetatud kohustuse võtmise ja täitmise tasu, on 1000 € (üks tuhat eurot), (sisaldab 50% soodustust), mis sisaldab käibemaksu. Broneeringu maksumus kuulub broneeringu andjale tasumisele koheselt pärast broneeringu kinnitamist veebilehel.

1.7. Broneeringu tasu saab maksta pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, Coop Pank, Luminor) või pangaülekandega broneeringu andja (Rocca A OÜ) arvelduskontole nr EE357700771005754156 (AS LHV Pank, SWIFT-kood LHVBEE22), selgitusega „broneerija nimi, broneeritud korteri nr, broneerimistasu“.

1.8. Broneeringu maksumus ei kuulu broneeringu andja poolt broneerijale tagastamisele, välja arvatud juhul kui broneeringu andja rikub punktis 1.4. sätestatud kohustusi.

BRONEERINGU KEHTIVUS

1.9. Broneering on broneeringu andjale ja broneerijale õiguslikult siduv arvates broneeringu broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest.
1.10. Broneering broneeritud vara osas kehtib 2 (kaks) nädalat arvates selle broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest. Broneering lõpeb selle tähtaja saabumisel.

TAGANEMISE ÕIGUS

1.11. Broneeringu kinnitamisega kinnitab broneerija broneeringu andjale omapoolset tahet, et soovib broneeringu andja poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmise kohest alustamist.

1.12. Broneeringu kinnitamisega annab broneerija broneeringu andjale omapoolse nõusoleku ning kinnitab fakti, et kaotab broneerija poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmisega alustamise hetkest oma lepingust tuleneva taganemisõiguse tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1. Broneerija taganemisõigus loetakse välistatuks vastavasisulise nõusoleku ja broneeringu kinnitamise andmise hetkest.

1.13. Broneeringu andjal on õigus lepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda kui punktis 1.6. märgitud broneeringu maksumus ei ole broneeringu andja kontole laekunud hiljemalt broneeringu kinnitamise päevale järgneva tööpäeva keskööks.

BRONEERIMISELE JÄRGNEVAD TOIMINGUD

1.14. Pärast broneeringu kinnitamist edastatakse broneerija avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnitus koos käesolevate lepingutingimustega, mida broneerijal on võimalik salvestada ja taasesitada.

1.15. Broneeringu andja esindaja võtab broneerijaga broneeritud vara osas läbirääkimiste jätkamiseks ühendust broneeringu teostamisel märgitud kontaktandmetel hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates broneeringu kinnistamisest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.16. Palun tutvuge meie privaatsusteatega, et saada rohkem teavet selle kohta kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

KOHALDATAV ÕIGUS

1.17. Kui õigusaktist ei tulene imperatiivselt teisiti, kohaldatakse broneeringust tekkivatele õigussuhetele Eesti õigust.

 

2 ÄP 7 - 157,4 m2 4,4 m2 12.60 € Broneeritud
3 ÄP 8 - 175 m2 8,8 m2 449 900 €

Broneerimislepingu sõlmimise eelne teave ja tingimused

 

ENNE BRONEERINGU TEGEMIST MÕTLE OMA OTSUS HOOLIKALT LÄBI. PALUN LOE LÄBI BRONEERIMISE TINGIMUSED, PÄRAST MIDA AKTIVEERUB LEHE LÕPUS NUPP “BRONEERI”. VAJADUSEL KÜSI NÕU MEIE MÜÜGIJUHILT.

SEOTUD ISIKUD

1.1. Broneeringu andjaks on Rocca A OÜ, registrikood 14260957, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn, e-posti aadress , kontakttelefon +372 666 0620.

1.2. Broneerijaks on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimelt broneering kinnitatakse.

BRONEERINGU ESE

1.3. Broneeringu esemeks on broneerija poolt veebilehel välja valitud ning broneeringuga kinnitatud vara.

BRONEERINGU SISU

1.4. Broneeringu sisuks on broneeringu andja kohustus broneeringu kinnitamise hetkest broneeringu kehtivusaja jooksul mitte pidada kolmandate isikutega, s.o isikutega, kes ei ole broneerijaks, läbirääkimisi broneeritud vara võõrandamise eesmärgil ning mitte võõrandada broneeritud vara broneeringu kehtivusaja jooksul kolmandale isikule, s.o isikule, kes ei ole broneerijaks.

1.5. Broneeringu kinnitamine märgib broneeringu andja ja broneerija vahelist broneeritud vara suhtes müügilepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamise fakti. Broneeringu kinnitamine ei kohusta broneerijat broneeritud vara suhtes müügilepingut sõlmima ega broneeritud vara omandama. Broneeringu andja ja broneerija vahelistele läbirääkimistele kohalduvad müügitingimused (vaata siit).

BRONEERINGU TASU

1.6. Broneeringu maksumus, mis sisaldab endas punktis 1.4. nimetatud kohustuse võtmise ja täitmise tasu, on 1000 € (üks tuhat eurot), (sisaldab 50% soodustust), mis sisaldab käibemaksu. Broneeringu maksumus kuulub broneeringu andjale tasumisele koheselt pärast broneeringu kinnitamist veebilehel.

1.7. Broneeringu tasu saab maksta pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, Coop Pank, Luminor) või pangaülekandega broneeringu andja (Rocca A OÜ) arvelduskontole nr EE357700771005754156 (AS LHV Pank, SWIFT-kood LHVBEE22), selgitusega „broneerija nimi, broneeritud korteri nr, broneerimistasu“.

1.8. Broneeringu maksumus ei kuulu broneeringu andja poolt broneerijale tagastamisele, välja arvatud juhul kui broneeringu andja rikub punktis 1.4. sätestatud kohustusi.

BRONEERINGU KEHTIVUS

1.9. Broneering on broneeringu andjale ja broneerijale õiguslikult siduv arvates broneeringu broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest.
1.10. Broneering broneeritud vara osas kehtib 2 (kaks) nädalat arvates selle broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest. Broneering lõpeb selle tähtaja saabumisel.

TAGANEMISE ÕIGUS

1.11. Broneeringu kinnitamisega kinnitab broneerija broneeringu andjale omapoolset tahet, et soovib broneeringu andja poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmise kohest alustamist.

1.12. Broneeringu kinnitamisega annab broneerija broneeringu andjale omapoolse nõusoleku ning kinnitab fakti, et kaotab broneerija poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmisega alustamise hetkest oma lepingust tuleneva taganemisõiguse tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1. Broneerija taganemisõigus loetakse välistatuks vastavasisulise nõusoleku ja broneeringu kinnitamise andmise hetkest.

1.13. Broneeringu andjal on õigus lepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda kui punktis 1.6. märgitud broneeringu maksumus ei ole broneeringu andja kontole laekunud hiljemalt broneeringu kinnitamise päevale järgneva tööpäeva keskööks.

BRONEERIMISELE JÄRGNEVAD TOIMINGUD

1.14. Pärast broneeringu kinnitamist edastatakse broneerija avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnitus koos käesolevate lepingutingimustega, mida broneerijal on võimalik salvestada ja taasesitada.

1.15. Broneeringu andja esindaja võtab broneerijaga broneeritud vara osas läbirääkimiste jätkamiseks ühendust broneeringu teostamisel märgitud kontaktandmetel hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates broneeringu kinnistamisest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.16. Palun tutvuge meie privaatsusteatega, et saada rohkem teavet selle kohta kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

KOHALDATAV ÕIGUS

1.17. Kui õigusaktist ei tulene imperatiivselt teisiti, kohaldatakse broneeringust tekkivatele õigussuhetele Eesti õigust.

 

3 ÄP 9 - 63,9 m2 - Müüdud
3 ÄP 10 - 93,1 m2 4,4 m2 13.50 € 224 900 €

Broneerimislepingu sõlmimise eelne teave ja tingimused

 

ENNE BRONEERINGU TEGEMIST MÕTLE OMA OTSUS HOOLIKALT LÄBI. PALUN LOE LÄBI BRONEERIMISE TINGIMUSED, PÄRAST MIDA AKTIVEERUB LEHE LÕPUS NUPP “BRONEERI”. VAJADUSEL KÜSI NÕU MEIE MÜÜGIJUHILT.

SEOTUD ISIKUD

1.1. Broneeringu andjaks on Rocca A OÜ, registrikood 14260957, asukoht Tartu mnt 2, Tallinn, e-posti aadress , kontakttelefon +372 666 0620.

1.2. Broneerijaks on füüsiline või juriidiline isik, kelle nimelt broneering kinnitatakse.

BRONEERINGU ESE

1.3. Broneeringu esemeks on broneerija poolt veebilehel välja valitud ning broneeringuga kinnitatud vara.

BRONEERINGU SISU

1.4. Broneeringu sisuks on broneeringu andja kohustus broneeringu kinnitamise hetkest broneeringu kehtivusaja jooksul mitte pidada kolmandate isikutega, s.o isikutega, kes ei ole broneerijaks, läbirääkimisi broneeritud vara võõrandamise eesmärgil ning mitte võõrandada broneeritud vara broneeringu kehtivusaja jooksul kolmandale isikule, s.o isikule, kes ei ole broneerijaks.

1.5. Broneeringu kinnitamine märgib broneeringu andja ja broneerija vahelist broneeritud vara suhtes müügilepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamise fakti. Broneeringu kinnitamine ei kohusta broneerijat broneeritud vara suhtes müügilepingut sõlmima ega broneeritud vara omandama. Broneeringu andja ja broneerija vahelistele läbirääkimistele kohalduvad müügitingimused (vaata siit).

BRONEERINGU TASU

1.6. Broneeringu maksumus, mis sisaldab endas punktis 1.4. nimetatud kohustuse võtmise ja täitmise tasu, on 1000 € (üks tuhat eurot), (sisaldab 50% soodustust), mis sisaldab käibemaksu. Broneeringu maksumus kuulub broneeringu andjale tasumisele koheselt pärast broneeringu kinnitamist veebilehel.

1.7. Broneeringu tasu saab maksta pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, Coop Pank, Luminor) või pangaülekandega broneeringu andja (Rocca A OÜ) arvelduskontole nr EE357700771005754156 (AS LHV Pank, SWIFT-kood LHVBEE22), selgitusega „broneerija nimi, broneeritud korteri nr, broneerimistasu“.

1.8. Broneeringu maksumus ei kuulu broneeringu andja poolt broneerijale tagastamisele, välja arvatud juhul kui broneeringu andja rikub punktis 1.4. sätestatud kohustusi.

BRONEERINGU KEHTIVUS

1.9. Broneering on broneeringu andjale ja broneerijale õiguslikult siduv arvates broneeringu broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest.
1.10. Broneering broneeritud vara osas kehtib 2 (kaks) nädalat arvates selle broneerija poolt veebilehel kinnitamise hetkest. Broneering lõpeb selle tähtaja saabumisel.

TAGANEMISE ÕIGUS

1.11. Broneeringu kinnitamisega kinnitab broneerija broneeringu andjale omapoolset tahet, et soovib broneeringu andja poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmise kohest alustamist.

1.12. Broneeringu kinnitamisega annab broneerija broneeringu andjale omapoolse nõusoleku ning kinnitab fakti, et kaotab broneerija poolt punktis 1.4. sätestatud kohustuse täitmisega alustamise hetkest oma lepingust tuleneva taganemisõiguse tulenevalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 1. Broneerija taganemisõigus loetakse välistatuks vastavasisulise nõusoleku ja broneeringu kinnitamise andmise hetkest.

1.13. Broneeringu andjal on õigus lepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda kui punktis 1.6. märgitud broneeringu maksumus ei ole broneeringu andja kontole laekunud hiljemalt broneeringu kinnitamise päevale järgneva tööpäeva keskööks.

BRONEERIMISELE JÄRGNEVAD TOIMINGUD

1.14. Pärast broneeringu kinnitamist edastatakse broneerija avaldatud e-posti aadressile broneeringu kinnitus koos käesolevate lepingutingimustega, mida broneerijal on võimalik salvestada ja taasesitada.

1.15. Broneeringu andja esindaja võtab broneerijaga broneeritud vara osas läbirääkimiste jätkamiseks ühendust broneeringu teostamisel märgitud kontaktandmetel hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul arvates broneeringu kinnistamisest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.16. Palun tutvuge meie privaatsusteatega, et saada rohkem teavet selle kohta kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

KOHALDATAV ÕIGUS

1.17. Kui õigusaktist ei tulene imperatiivselt teisiti, kohaldatakse broneeringust tekkivatele õigussuhetele Eesti õigust.

 

4 11 2 47,4 m2 4,9 m2 Müüdud
4 12 2 39,9 m2 - Müüdud
4 13 1 34,9 m2 - Müüdud
4 14 1 47,7 m2 4,9 m2 Müüdud
4 15 3 62,7 m2 - Müüdud
4 16 2 39,9 m2 - Müüdud
4 17 1 19,4 m2 - Müüdud
4 18 1 26,5 m2 4,4 m2 Müüdud
5 19 2 47,4 m2 4,9 m2 Müüdud
5 20 2 39,9 m2 - Müüdud
5 21 4 84,3 m2 4,4 m2 Müüdud
5 22 3 63,1 m2 4,9 m2 Müüdud
5 23 2 39,9 m2 - Müüdud
5 24 1 19,4 m2 - Müüdud
5 25 1 26,5 m2 - Müüdud
6 26 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
6 27 2 39,9 m2 - Müüdud
6 28 3 62,1 m2 4,9 m2 Müüdud
6 29 2 38,3 m2 - Müüdud
6 30 3 58 m2 4,9 m2 Müüdud
6 31 2 40,1 m2 - Müüdud
6 32 3 50,8 m2 4,9 m2 Müüdud
7 33 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
7 34 2 39,9 m2 - Müüdud
7 35 3 62,4 m2 4,4 m2 Müüdud
7 36 2 38,3 m2 - Müüdud
7 37 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
7 38 2 40,1 m2 - Müüdud
7 39 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
8 40 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
8 41 2 39,6 m2 - Müüdud
8 42 3 62,4 m2 4,4 m2 Müüdud
8 43 2 38 m2 - Müüdud
8 44 3 58 m2 4,9 m2 Müüdud
8 45 2 40,1 m2 - Müüdud
8 46 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
9 47 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
9 48 2 39,9 m2 - Müüdud
9 49 3 62,1 m2 4,9 m2 Müüdud
9 50 2 38 m2 - Müüdud
9 51 3 58 m2 4,9 m2 Müüdud
9 52 2 40,1 m2 - Müüdud
9 53 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
10 54 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
10 55 2 39,9 m2 - Müüdud
10 56 3 62,1 m2 4,9 m2 Müüdud
10 57 2 38 m2 - Müüdud
10 58 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
10 59 2 40,1 m2 - Müüdud
10 60 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
11 61 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
11 62 2 39,9 m2 - Müüdud
11 63 3 62,1 m2 - Müüdud
11 64 2 38 m2 - Müüdud
11 65 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
11 66 2 40,1 m2 - Broneeritud
11 67 3 51 m2 4,4 m2 Müüdud
12 68 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
12 69 2 39,9 m2 - Müüdud
12 70 3 62,3 m2 4,9 m2 Müüdud
12 71 2 38,5 m2 - Müüdud
12 72 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
12 73 2 40,1 m2 - Müüdud
12 74 3 51 m2 4,4 m2 Müüdud
13 75 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
13 76 2 39,9 m2 - Müüdud
13 77 3 62,1 m2 4,9 m2 Müüdud
13 78 2 38,5 m2 - Müüdud
13 79 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
13 80 2 40,1 m2 - Müüdud
13 81 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
14 82 2 47,4 m2 4,9 m2 Müüdud
14 83 2 39,9 m2 - Müüdud
14 84 3 62,1 m2 4,9 m2 Müüdud
14 85 2 38 m2 - Müüdud
14 86 3 58,2 m2 4,4 m2 Müüdud
14 87 2 40,1 m2 - Müüdud
14 88 * 2 50,9 m2 4,4 m2 Broneeritud
15 89 2 47,1 m2 4,9 m2 Müüdud
15 90 2 40,1 m2 - Müüdud
15 91 3 62,2 m2 4,9 m2 Müüdud
15 92 2 38,5 m2 - Müüdud
15 93 3 58 m2 4,9 m2 Müüdud
15 94 2 40,1 m2 - Broneeritud
15 95 3 50,9 m2 4,9 m2 Müüdud
towers ÄP 1
Müüdud
towers ÄP 2
Müüdud
towers ÄP 3
Müüdud
towers ÄP 4
Müüdud
towers ÄP 5
Müüdud
towers ÄP 6
175 m2 414 900 €
towers ÄP 7
Broneeritud
towers ÄP 8
175 m2 449 900 €
towers ÄP 9
Müüdud
towers ÄP 10
93,1 m2 224 900 €
Tower 1 11
Müüdud
Tower 1 12
Müüdud
Tower 1 13
Müüdud
Tower 1 14
Müüdud
Tower 1 15
Müüdud
Tower 1 16
Müüdud
Tower 1 17
Müüdud
Tower 1 18
Müüdud
Tower 1 19
Müüdud
Tower 1 20
Müüdud
Tower 1 21
Müüdud
Tower 1 22
Müüdud
Tower 1 23
Müüdud
Tower 1 24
Müüdud
Tower 1 25
Müüdud
Tower 1 26
Müüdud
Tower 1 27
Müüdud
Tower 1 28
Müüdud
Tower 1 29
Müüdud
Tower 1 30
Müüdud
Tower 1 31
Müüdud
Tower 1 32
Müüdud
Tower 1 33
Müüdud
Tower 1 34
Müüdud
Tower 1 35
Müüdud
Tower 1 36
Müüdud
Tower 1 37
Müüdud
Tower 1 38
Müüdud
Tower 1 39
Müüdud
Tower 1 40
Müüdud
Tower 1 41
Müüdud
Tower 1 42
Müüdud
Tower 1 43
Müüdud
Tower 1 44
Müüdud
Tower 1 45
Müüdud
Tower 146
Müüdud
Tower 1 47
Müüdud
Tower 1 48
Müüdud
Tower 1 49
Müüdud
Tower 1 50
Müüdud
Tower 1 51
Müüdud
Tower 1 52
Müüdud
Tower 1 53
Müüdud
Tower 1 54
Müüdud
Tower 1 55
Müüdud
Tower 1 56
Müüdud
Tower 1 57
Müüdud
Tower 1 58
Müüdud
Tower 1 59
Müüdud
Tower 1 60
Müüdud
Tower 1 61
Müüdud
Tower 1 62
Müüdud
Tower 1 63
Müüdud
Tower 1 64
Müüdud
Tower 1 65
Müüdud
Tower 1 66
Broneeritud
Tower 1 67
Müüdud
Tower 1 68
Müüdud
Tower 1 69
Müüdud
Tower 1 70
Müüdud
Tower 1 71
Müüdud
Tower 1 72
Müüdud
Tower 1 73
Müüdud
Tower 1 74
Müüdud
Tower 1 75
Müüdud
Tower 1 76
Müüdud
Tower 1 77
Müüdud
Tower 1 78
Müüdud
Tower 1 79
Müüdud
Tower 1 80
Müüdud
Tower 1 81
Müüdud
Tower 1 82
Müüdud
Tower 1 83
Müüdud
Tower 1 84
Müüdud
Tower 1 85
Müüdud
Tower 1 86
Müüdud
Tower 1 87
Müüdud
Tower 1 88
Broneeritud
Tower 1 89
Müüdud
Tower 1 90
Müüdud
Tower 1 91
Müüdud
Tower 1 92
Müüdud
Tower 1 93
Müüdud
Tower 1 94
Broneeritud
Tower 1 95
Müüdud