Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Endoverin ryhmään kuuluvat yritykset (tämän tietosuojaselosteen merkityksessä rajavastuuyhtiö Endover KVB, rekisterinumero 10308874, osoite Tartu mnt 2, 10145 Tallinna, Viron tasavalta, ja sen tytäryhtiöt ja siihen liittyvät yhtiöt, joiden toiminta tapahtuu Endoverin brändin nimissä; jäljempänä “me” tai “Endover”) käsittelevät mahdollisien ja olemassa olevien asiakkaiden, heihin liittyvien henkilöiden, myyntikontaktien, verkkosivujen vierailijoiden ja muiden Endoveriin ja sen palveluiden puitteissa kosketuksissa olevien tietolähteiden (jäljempänä: Sinä) henkilötietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun käytät, olet käyttänyt tai olet ilmoittanut aikeesi käyttää palveluitamme, vieraillut verkkosivuillamme tai lähettänyt meille sähköpostiosoitteesi uutiskirjeiden saamiseksi tai olet esittänyt hakemuksen meille töihin tulemiseksi.

Näissä tapauksissa olemme henkilötiedoistasi vastaava taho ja vastaamme niiden käsittelystä.

Henkilötietojesi kerääminen. Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

 • lähetät meille henkilötietosi itse (esim. ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta, sosiaalisen median kanavien kautta, toimistossamme, verkkosivujen kautta varaussopimuksen tekemisen tuloksena, asiakaspäivillämme tai muissa järjestämissämme julkisissa tapahtumissa tai muiden verkkokanavien kautta, tai lataat CV:si meidän verkkosivullemme);
 • henkilötietosi lähettää meille kolmas taho (esim. välittäjä tai kun kolmannen tahon maksupalvelun tarjoaja vahvistaa, että maksusi onnistui tai epäonnistui);
 • olemme keränneet henkilötietosi itse, esim. automaattisesti. Katso tältä osin myös evästeiden käyttöehtojamme.

Käsiteltävät henkilötiedot. Käsittelemme seuraavien tietokohteiden seuraavia henkilötietoja:

 • Liityttäessä verkkosivuillamme uutiskirjeen saajiin tai Premium Clubiin käsittelemme nimeesi ja yhteystietoihisi (sähköposti) liittyviä tietoja.
 • Rekisteröidyttäessä verkkosivuillamme kehitysprojekteista kiinnostuneiden joukkoon käsittelemme nimeesi ja yhteystietoihisi (puhelin ja sähköposti) liittyviä tietoja sekä tietoja mieltymyksistäsi kiinnostavan asunnon suhteen (koko, hinta).
 • Asiakaspäivillemme rekisteröityneiden ja niihin osallistuneiden osalta käsittelemme nimeesi ja yhteystietoihisi (osoite, puhelin ja sähköposti) liittyviä tietoja sekä tietoja mieltymyksistäsi kiinnostavan asunnon suhteen (koko, hinta).
 • Solmittaessa sopimus kanssamme (mukaan lukien verkkosivujen välityksellä varaussopimus tehtäessä) käsittelemme tietoja, jotka liittyvät nimeesi, henkilötunnukseesi, yhteystietoihisi (osoite, puhelin ja sähköposti) sekä siviilisäätyysi. Käsittelemme samoja tietoja (paitsi siviilisäätyä) myös valtuuttamaasi henkilöön liittyen.
 • Työnhakijoiden osalta käsittelemme tietoja nimen ja yhteystietojen (osoite, puhelin ja sähköposti) sekä koulutuksen, työkokemuksen ja aiempien työpaikkojen ym. osalta.
 • Asiakaspäivillemme tai muihin järjestämiimme julkisiin tapahtumiin osallistuttaessa käsittelemme tiedostojasi (video- ja kuvamateriaali).
 • Kehityskohteen alueella oleskeltaessa käsittelemme kuviasi, kaikkia muita henkilötietojasi ja toimia, jotka ovat nähtävillä alueen videovalvonta-alueella.

Käsittelemisen tavoite ja oikeudellinen peruste. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla tavoitteilla ja oikeudellisilla perusteilla:

 • kanssasi solmittavan tai solmitun sopimuksen solmimiseksi ja sen täyttämiseksi;
  • oikeutetun etumme perusteella, esim.
 • yhteydenottoon kanssasi markkinointitavoitteessa, mikäli aikaisemman yhteydenoton perusteella on oletettavissa, että olet kiinnostunut vastaavanlaisesta tarjouksesta etkä ole ilmaissut tyytymättömyyttäsi tai esittänyt vastaväitettä tällaiselle yhteydenotolle. Tällaisessa tapauksessa meidän arviomme mukaan meidän oikeutettu etumme painaa enemmän kuin sinun etusi ja oikeutesi tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamisessa
 • kanssasi solmitun sopimuksen täyttämisen takaamiseksi; myös sopimuksen tai säädösten rikkomisten havaitsemiseksi, niiden todistamiseksi ja vaateiden esittämiseksi. Tilanteessa, jossa olet rikkonut sopimusta tai säädöksiä, painavat meidän oikeutetut etumme enemmän kuin Sinun etusi ja oikeutesi
 • verkkosivujen vierailutietojen, palvelujen käyttämisen tilastot ja muun persoonattoman teknisen tiedon keräämiseksi verkkosivujen käyttöön liittyen tavoitteena täydentää verkkosivuja ja palveluita
 • yhteydenottoa varten kanssasi palautteen pyytämiseksi palveluistamme ja tuotteistamme tavoitteena suorittaa asiakkaan tyytyväisyystutkimuksia, etkä ole ilmaissut tyytymättömyyttäsi tai esittänyt vastaväitteitä tällaiselle yhteydenotolle.
  • lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös siinä tapauksessa, että se on tietyssä tilanteessa tarpeen meidän tai kolmannen henkilön oikeutetun edun kannalta, paitsi siinä tapauksessa, että Sinun etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi painavat enemmän ja tämän vuoksi henkilötietoja on suojattava, samoin siinä tapauksessa, että tietojen suojaus on tarpeen Sinun tai jonkin muun henkilön elinehtojen suojaamiseksi.

Emme käsittele erityisluontoisia henkilötietoja.

Tietojen käsittely suostumuksen perusteella. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella (esim. uutiskirjeiden lähettäminen suoramarkkinointitarkoituksessa). Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa sen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla mainittujen yhteystietojen kautta tai klikkaamalla jokaisen sähköpostin lopussa esitettyä linkkiä (pyydän poistamaan uutiskirjeiden saajien joukosta – unsubscribe from this list). Muistutamme, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan sellaisen tietojen käsittelyn oikeudellisuutta, joka tapahtui ennen suostumuksen peruuttamista.

Valtuutetut käsittelijät. Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn huolellisesti valittuja palvelujen tarjoajia (valtuutettuja työntekijöitä). Näin toimimalla meille jää täysi vastuu henkilötiedoistasi.

Käytämme seuraavanlaisia käsittelijöitä: tietojen tallennuspalvelun tarjoajat, sähköpostipalvelun tarjoajat, asiakassuhteiden hallintapalvelun tarjoajat, kiinteistövälityspalvelun tarjoajat, rakennuspalvelujen tarjoajat, markkinointipalvelujen tarjoajat, maksupalvelun tarjoajat ja työnvälityspalvelun tarjoajat.

Mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa valtuuttamistamme käsittelijöistä (esim. heidän nimensä ja sijaintipaikkansa), ota meihin yhteyttä alla mainittujen yhteystietojen kautta.

Kolmannet henkilöt. Jaamme henkilötietosi kolmansille henkilöille ainoastaan siinä tapauksessa, että siitä on säädetty tässä tietosuojaselosteessa, tai mikäli sitä vaaditaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella (esim. mikäli olemme velvollisia jakamaan henkilötiedot viranomaiselle) tai Sinun suostumuksellasi.

Voimme jakaa henkilötietoja Endoverin ryhmään kuuluville yhtiöille, meidän tilintarkastajillemme ja oikeusavustajillemme. Tällaisen tietojen jakamisen peruste on meidän vastaavanlainen oikeudellinen velvollisuutemme tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen lähettäminen Euroopan unionin ulkopuolelle. Valtuuttamamme tietojen käsittelijät voivat käsitellä tietojasi Euroopan unionin ulkopuolella (mm. USA:ssa). Lähetämme henkilötietojasi EU:n ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että meillä on siihen laillinen peruste, esimerkiksi vastaanottajalle, joka i) sijaitsee maassa, jossa on Euroopan neuvoston arvion mukaan taattu henkilötietojen suoja riittävällä tasolla (tämä käsittää myös järjestöt, jotka on sertifioitu Privacy Shieldin perusteella), tai ii) sellaisen sopimuksen perusteella, joka vastaa EU:n vaatimuksia henkilötietojen lähettämiseksi EU:n ulkopuolella sijaitseville henkilötietojen käsittelijöille.

Mikäli haluat yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojesi lähettämisestä EU:n ulkopuolelle (esim. tiedonsaajien nimet ja lähettämisen laillinen peruste), pyydämme ottamaan yhteyttä meihin alla olevia yhteystietoja käyttäen.

Turvallisuus. Käytämme henkilötietojesi suojaamiseen teknisiä turvamenetelmiä ja järjestelyitä ottaen huomioon (i) tekniikan tason, (ii) soveltamiskulut, (iii) käsittelyn lajin, laajuuden, asiayhteyden ja tavoitteen sekä (iv) Sinulle koituvat riskit. Tällaiset turvatoimet käsittävät muun muassa pääsyn hallinnan, työntekijöiden koulutuksen, kahdenkertaisen tunnistautumisen ja tietojen kryptaamisen.

Tietojen säilyttäminen. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden keräämistarkoituksessa, niin kauan kuin on tarve suojella meidän etujamme tai niin kauan kuin sitä vaatii paikallinen lainsäädäntö.

Kun olet solminut sopimuksen kanssamme, säilytämme henkilötietojasi seuraavasti:

 • Viron kirjanpito- ja verolainsäädännön mukaisesti säilytämme kirjanpitoasiakirjoihin liittyviä tietoja 7 vuotta kunkin tilikauden lopusta lukien.
 • Viron laissa säädettyjen vanhentumismääräaikojen mukaisesti säilytämme sopimuksiin perustuviin vaateisiin liittyviä henkilötietoja enintään 10 vuotta vaateen perittäväksi muuttumisen päivästä alkaen.
 • Mikäli olet rekisteröitynyt jostain tuotteestamme kiinnostuneeksi, säilytämme henkilötietojasi 5 vuotta siitä päivästä lukien, jolloin olemme viimeksi olleet Sinuun yhteydessä.
 • Mikäli olet osallistunut asiakaspäiviimme etkä ole solminut kanssamme yhtään sopimusta, säilytetään henkilötietojasi 5 vuotta asiakaspäivän järjestämisestä lukien. Tallentamaamme valokuva- ja videomateriaalia säilytämme 5 vuotta materiaalin tallentamispäivästä lukien.
 • Mikäli olet hakenut työpaikkaa meiltä, mutta et osoittautunut valituksi, säilytämme henkilötietojasi yhden kuukauden siitä päivästä lukien, jolloin haettuun paikkaan valituksi osoittautunut henkilö vahvistetaan. Erillisen suostumuksesi perusteella säilytämme näitä tietoja enintään 6 kuukautta hakuprosessin päättymisestä lukien. Kun olet lähettänyt meille yhteystietosi ja ladannut verkkosivuilla CV:si, säilytämme henkilötietoja enintään 6 kuukautta tietojen lähettämisestä lukien.
 • Verkkosivujemme evästeiden kautta saatuja tietoja säilytämme evästeiden käytön sääntöjen mukaisesti.

Sinun oikeutesi. Sinulla on henkilötietojesi suhteen kaikki tietolähteen oikeudet voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimassa määrässä. Näihin sisältyvät:

 • pääsyn pyytäminen omiin henkilötietoihisi;
 • kopion saaminen omista henkilötiedoistasi;
 • väärien tai puutteellisten henkilötietojen korjaaminen;
 • henkilötietojen poistaminen;
 • henkilötietojen käsittelemisen rajoittaminen;
 • henkilötietojen siirtäminen;
 • sellaisten vastaväitteiden esittäminen henkilötietojen käsittelylle, jotka perustuvat oikeutettuun etuun ja joita käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa.

Jotta voisit käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen välityksellä.Mikäli olet sitä mieltä, että oikeuksiasi on rikottu, on sinulla oikeus esittää valitus tietosuojavirastolle tai esittää kanne tuomioistuimeen.

Tietosuojaselosteen muuttaminen. Mikäli henkilötietojen käsittelytapamme muuttuu tai mikäli meille syntyy tarve muuttaa tietosuojaselostettamme tietosuojaan liittyvän lainsäädännön vuoksi, muiden säädösten, oikeuskäytännön tai toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden tai käytännön vuoksi, on meillä oikeus muuttaa tietosuojaselostetta yksipuolisesti minä hetkenä tahansa. Tässä tapauksessa ilmoitamme tästä Sinulle sähköpostitse ennen muutosten voimaan astumista.

Sovellettava lainsäädäntö. Koska yrityksemme on rekisteröity Virossa, henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä.

Yhteystiedot. Mikäli Sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai jos haluat käyttää tietolähteen oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen: osoite Tartu mnt 2, Tallinna 10145, s-posti endover@endover.ee, tai puhelin +372 666 0620.