Ehituse kvaliteedijuht - Endover

Ehituse kvaliteedijuht

Otsime oma meeskonda:

Soovid anda oma panuse mastaapsete ja linnaruumis oluliste hoonete ehitusse. Sinu kireks on ehituse kvaliteedi tõstmine. Oled oma valdkonna professionaal ja soovid olla osa uuenduslikust ja jätkusuutlikust ettevõttest.

Sinu peamiseks tööülesandeks on tagada kinnisvara arendusprojektide kvaliteetne valmimine ning järelteeninduse minimeerimine. Tegeled igapäevaselt ettevõtte teenuste ja toodete kvaliteedi tõstmisega ning arendad meeskonda, et pakutavad tooted vastaks klientide vajadustele ja ootustele.

 

SINULT OOTAME

 • Ehitusalast kõrgharidust
 • Vähemalt 3-aastast töökogemust ehituse või omanikujärelevalve alal, soovitavalt kvaliteedijuhina
 • Väga häid teadmisi ehituses kehtivatest normidest ja standarditest
 • Tööohutusnõuete tundmist
 • Süsteemsust ja täpsust dokumentide koostamisel
 • Head pingetaluvust
 • Enesekehtestamise võimet
 • Koostöövalmidust ja initsiatiivikust
 • Väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas, inglise ja vene keele oskus tuleb kasuks

 

SULLE PAKUME

 • Põnevat tööd valdkonna juhtivas, innovaatilises ja jätkusuutlikus ettevõttes
 • Tööd atraktiivse tooteportfelliga
 • Väärikat motivatsioonipaketti ja mitmekesiseid lisahüvesid
 • Professionaalset ja toetavat meeskonda
 • Nii erialast kui isiklikku arengut toetavat keskkonda
 • Arendavaid meeskonnasündmuseid

 

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks edasta oma CV:  märgusõnaga “kvaliteedijuht”

Lisainfo tel +372 50 77 127

Kandideerimiseks täida ära järgnev registreerimisvorm või saada oma CV aadressil

Lisainfo tel +372 50 77 127