Arendusprojektide eelarvestaja - Endover

Arendusprojektide eelarvestaja

Otsime oma meeskonda:

Soovid anda oma panuse linnaruumis oluliste hoonete ja kvartalite arendusse. Oled täpne ja vilunud ehitustööde eelarvestamises. Soovid olla osa uuendusmeelsest ja jätkusuutlikkust ettevõttest.

Sinu peamiseks tööülesandeks on kinnisvara arendusprojektide täpne ja detailne eelarvete koostamine. Teostad materjalide ja alltöövõtu hinnapäringuid. Analüüsid ehitusobjekti projektdokumentatsiooni ja kontrollid töömahtusid. Arendad BIM eelarvestamist ettevõttes.

 

SINULT OOTAME

 • Ehitusalast kõrgharidust
 • Vähemalt 3-aastast töökogemust ehituse või kinnisvaraarenduse alal, soovitavalt eelarvestajana
 • Head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust
 • Süsteemsust, täpsust, analüüsivõimet
 • Head pingetaluvust
 • Koostöövalmidust ja initsiatiivikust
 • Väga head eesti keele oskust
 • Huvi BIM eelarvestamise vastu

 

SULLE PAKUME

 • Põnevat tööd valdkonna juhtivas, innovaatilises ja jätkusuutlikus ettevõttes
 • Tööd atraktiivset tooteportfelliga
 • Väärikat motivatsioonipaketti ja mitmekesiseid lisahüvesid
 • Professionaalset ja toetavat meeskonda
 • Tallinna ägedaimat kontorit otse linna südames
 • Nii erialast kui isiklikku arengut toetavat keskkonda
 • Arendavaid meeskonnasündmuseid

 

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks edasta oma CV:  märgusõnaga “eelarvestaja”

Lisainfo tel +372 50 77 127

Kandideerimiseks täida ära järgnev registreerimisvorm või saada oma CV aadressil

Lisainfo tel +372 50 77 127